You are currently viewing Kas yra Europos sveikatos draudimo kortelė ir ar ji galioja Turkijoje?

Kas yra Europos sveikatos draudimo kortelė ir ar ji galioja Turkijoje?

Ar žinote, kas yra Europos sveikatos draudimo kortelė? O gal susimąstote, ar ESDK galioja Turkijoje? Šiandien atsakysime į dažniausiai užduodamus klausimus. Kviečiame perskaityti naujausią įrašą mūsų tinklaraštyje.

Europos sveikatos draudimo kortelė

Kas yra Europos sveikatos draudimo kortelė ir ar ji galioja Turkijoje?

Europos sveikatos draudimo kortelė – toliau straipsnyje naudojama sąvoka ESDK. Norint atsakyti į klausimą ar kortelė galioja Turkijoje, verta prisiminti, kad Turkija yra Vakarų Azijos, bet iš dalies ir Pietryčių Europos šalis, tačiau Turkijoje negalioja Europos sveikatos draudimo kortelė.

Kortelė galioja tik Europos valstybėse, kurių sąrašą pateikiame:

ES šalys narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, Kroatija.

EEE šalys narės: Lichtenšteinas, Islandija, Norvegija.

Kitos šalys: Šveicarija, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (Jungtinė Karalystė).

Ką mums suteikia Europos sveikatos draudimo kortelės turėjimas?

ESDK kortelė suteikia teisę, visų pirma, naudotis visuomenės sveikatos priežiūra Europos Sąjungos šalyse, bet ir ne tik. Dėl atskiros sutarties Europos sveikatos draudimo kortele galime naudotis ir tokiose šalyse kaip Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteino Kunigaikštystė.

Kortelės turėjimas aukščiau nurodytose šalyse suteikia mums teisę naudotis medicinos paslaugomis ir suteikia tokias pačias teises bei pareigas kaip ir konkrečios šalies gyventojams. Taip pat verta paminėti, kad kortelės turėtojas turi teisę naudotis valstybine sveikatos priežiūra, todėl jei norime pasinaudoti privačiu medikų vizitu ar vykti į privačią ligoninę, šias išlaidas padengiame patys. Kortelė neapima privačios medicinos pagalbos, o naudojimasis privačiomis individualiomis medicinos praktikomis visiškai apmokamas iš savo piniginės.

Ar turint ESDK galima nepirkti papildomo sveikatos draudimo Turkijoje?

Papildomas sveikatos draudimas keliaujant į Turkiją yra būtinybė, nes ESDK Turkijoje negalioja.

Kaip ir kur gauti ESDK? Ar ji išduodama vaikams? Kiek kainuoja ir kiek laiko galioja?

ESDK galima gauti pateikus prašymą teritorinei ligonių kasai (TLK), žinoma, jei esate apdraustas. Prašymą galima pateikti asmeniškai arba per įgaliotąjį asmenį, paštu, faksu bei internetu. Prašymo blanką bei elektroninį jo variantą galima rasti ligonių kasų interneto svetainėje. Patogiausia ESDK užsakyti užpildžius elektroninę prašymo formą.

ESDK išduodamos ir vaikams. Vaiko iki 16 metų prašymą pildo ir TLK pateikia vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), socialinės globos įstaigos atstovas, kartu pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus, arba šių dokumentų oficialias kopijas ir savo asmens dokumentą.

Kortelė išduodama nemokamai, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį apdraustojo dokumentą. Kortelę taip pat nemokamai Lietuvos Respublikos teritorijoje galima gauti registruotu paštu.

ESDK galioja nuo 2 mėnesių iki 18 metų, atsižvelgiant į tai, kokiai apdraustųjų grupei priklauso asmuo (pvz., pensininkams išduodama 10 metų laikotarpiui, dirbantiesiems išduota kortelė galioja iki 4 metų, moksleiviams ir studentams – vienerius mokslo metus ir pan.). Tačiau nurodytą laiką kortelė galioja tik apdraustam asmeniui. Jei PSD nutrūksta, kortelė tampa negaliojančia ir asmuo ja naudotis nebegali.

Ar norint gauti nemokamą būtinąją pagalbą užsienyje galima kreiptis į bet kurią gydymo įstaigą?

Teisės aktai suteikia teisę gauti iš PSDF biudžeto apmokamą būtinąją medicinos pagalbą tik tose gydymo įstaigose, kurios dalyvauja atitinkamos Europos šalies nacionalinėje sveikatos sistemoje. Tai gali būti tiek viešosios, tiek privačios gydymo įstaigos, todėl atvykus į Europos šalies gydymo įstaigą visada reikėtų pasidomėti, ar ji priklauso nacionalinei sveikatos sistemai ir ar ji priima ESDK.

Ligonių kasos taip pat nekompensuoja paciento priemokų ir gydymo paslaugų, kurios pagal atitinkamos Europos šalies nacionalinius teisės aktus nėra apmokamos valstybinio sveikatos draudimo lėšomis.

Kas dar žinotina keliaujantiems su ESDK?

Žinotina, kad būtinosios medicinos pagalbos mastai Europos šalyse skirtingi, todėl verta pagalvoti apie papildomą draudimą. Pavyzdžiui, papildomas draudimas gali apmokėti transportavimo išlaidas susirgus (repatriaciją), išlaidas už paciento papildomai pasirinktas paslaugas, kurių neapmoka tos šalies valstybinė (privalomojo) sveikatos draudimo sistema.